Peristiwa Di Bulan Rejab dan Hadis-Hadis Palsu Berkaitan Bulan Rejab

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهBulan Rejab adalah bulan yang sangat dimuliakan di dalam Islam. Rejab bermaksud ta'azim (kebesaran, keagungan, kemuliaan) kerana Allah S.W.T. akan melimpahkan rahmat-Nya dan kemurahan-Nya. Jadi, marilah kita mengambil kesempatan di bulan kemuliaan ini untuk melakukan banyak solat sunat, berpuasa(sunat) dan bersedekah. InsyaAllah, akan dijanjikan ''hadiah'' oleh-Nya dari setiap perbuatan yang kamu lakukan itu.


Peristiwa penting yang telah berlaku dalam bulan Rejab:

1. Israk dan Mikraj (27 Rejab)
2. Solat 5 waktu difardukan ke atas umat Islam (Malam Israk Mikraj)
3. Perang Tabuk terjadi di dalam tahun ke-9 Hijrah.

Secara ringkasnya, Israk dan Mikraj adalah sebuah peristiwa di mana Nabi Muhammad S.A.W telah di"israk"kan (dibawa berjalan) dari Kota Mekah ke Baitul Muqaddis serta di"mikraj"kan (dibawa naik ke atas) ke Sidratul Muntaha untuk mengadap Allah S.W.T di mana Solat 5 waktu telah difardukan ke atas umat Islam melalui Rasulullah S.A.W. Semuanya berlaku di dalam satu malam sahaja. Firman Allah SWT:

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambaNya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkati sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui - Petikan dari Surah Al Israa ayat 1.


 HADIS-HADIS PALSU BERKAITAN BULAN REJAB

Jangan anda sengaja berbohong kepada RasuluLlah saw kelak anda dicampakkan ke dalam neraka. Sesuatu yang bukan hadith dikatakan hadith Nabi saw. Bila muncul bulan Rejab maka ramailah yang menyebut keutamaan bulan Rejab berdasarkan hadith palsu (hadith rekaan)

Berikut dipanjangkan tulisan Ustaz Khairul Azmi (pengajar Ma’ahad Darul Fikri Kuantan Pahang) lulusan bahagian hadith di al-Azhar University.

1.) Hadith yang diriwayatkan oleh asSilafi bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda :
“Kelebihan Rejab atas segala bulan bagaikan kelebihan Al-Quran atas segala zikir; kelebihan Sya’ban atas segala bulan adalah seperti kelebihan Muhammad atas segala para Nabi dan kelebihan Ramadhan atas segala bulan bagaikan kelebihan Allah atas segala hambanya.”
Hadith ini adalah Maudhu’.
Sumber: Himpunan Hadis Dhaif dan Maudhu’ (Jld 1) – Drs Abdul Ghani Azmi- m.s. 517

2.) Abu Muhammad Al- Khallal , Ad-Dailami , Al-Ashbahani meriwayatkan dari Mansor bin Yazid Al-Asadi , dari Musa bin ‘Imran , dari Anas bin Malik r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda :
“Bahawasanya di dalam Syurga ada sebuah sungai yang dipanggil Rejab , airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu , barangsiapa berpuasa sehari sahaja dari bulan Rejab nescaya Allah memberinya minum dari sungai itu”.

Kata Az-Zahabi : Mansor bin Yazid tidak dikenali orangnya dan khabarnya ( Hadithnya ) adalah Batil.
Sumber: Himpunan Hadis Dhaif dan Maudhu’ (Jld 1) – Drs Abdul Ghani Azmi- m.s. 5143.)

3. Hadith yang biasa digunakan Puasa Rejab seperti berikut : Ibnul-Jauzi menyebutkan dari riwayat Al-Furat bin As-Saib , dari Maimum bin Mahran dari Abu Zarr r.a. katanya : Rasulullah s.a.w. bersabda : Ertinya:
“Barangsiapa berpuasa sehari dari bulan Rejab disamakan dengan puasa sebulan . Barangsiapa berpuasa tujuh hari dari bulan Rejab nescaya ditutup baginya pintu – pintu Neraka Jahim yang tujuh . Barangsiapa berpuasa lapan hari dari bulan Rejab nescaya dibukakan bagikan baginya pintu – pintu Syurga yang lapan itu . Barangsiapa berpuasa sepuluh hari dari bulan Rejab maka Allah menukarkan kejahatan – kejahatannya dengan kebaikan – kebaikan , dan barangsiapa berpuasa lapan belas hari dari bulan Rejab nescaya berserulah seorang penyeru bahawasanya telah diampunkan apa yang telah lalu dan mulakanlah amalan.”

Kata Ibnul-Jauzi : Hadith ini tidak sah Kata Yahya bin Ma’in : Al – Furat bin As-Saib tidak bernilai apa-apa. Kata Al-Bukhari dan Ad-Daruquthni : Dia adalah matruk. Dalam sanad juga terdapat Risydin Abu Abdullah yang juga seorang yang matruk Sumber: Himpunan Hadis Dhaif dan Maudhu’ (Jld 1) – Drs Abdul Ghani Azmi- m.s. 524 4.)

4. Ibnu – Jauzi menyebutkan dari riwayat Muhammad bin Abdul – Baqi dari jalan Abu Bakr Muhammad bin Al-Hasan An Naqqasy , dari Abu Sa’id r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda :
“Rejab adalah bulan Allah , Sya’ban bulanku dan Ramdahan bulan umatku…..
dan seterusnya yang terlalu panjang untuk dinukilkan.
Kata Ibnu – Jauzi :Hadith ini adalah Maudhu’ Al-Kasa-i yang terdapat dalam sanadnya tidak dikenal orangnya . Manakala An-Naqqassi iaitu Abu Bakar bin Muhammad bin Al- Hasan An- Naqqassi dituduh berbohong
Sumber: Himpunan Hadis Dhaif dan Maudhu’ (Jld 1) – Drs Abdul Ghani Azmi- m.s. 529, kasyful Khafa hadis no 13585.)

5. Hadis mengenai kelebihan solat-solat tertentu:

“Sesiapa yg bersembahyang maghrib pada malam pertama di bulan Rejab kemudian bersembahyang 20 rakaat selepasnya, dia membaca disetiap rakaat surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas sekali dengan sepuluh kali salam, nescaya Allah menjaga dirinya, keluarganya, hartanya dan anaknya, dan diselamatkan dari azab kubur, dan dia akan melalui sirot seperti kilat tanpa dikenakan hisab dan azab”. Sumber : Fatawa Syeikh Athiyyah Saqr.


Kesimpulan.

1. Para ulama hadis diantaranya Ibnu Hajar Al-Asqallani, Ibnu Taimiyyah dll menyatakan bahawa tidak ada hadis yg sahih tentang kelebihan bulan rejab secara khusus melainkan ia adalah termasuk di antara bulan2 haram.

2. Adapun berpuasa di bulan rejab hukumnya sunnat sebagaimana yg difatwakan oleh Syeikh Atiyyah Saqr kerana ia termasuk di dalam bulan2 haram dan ada hadis yg diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Umamah AlBahili tentang puasa tersebut.

3.Kita perlu berhati2 dlm menukilkan hadis2 kerana dibimbangi kita mendustai Rasulullah SAW.
Diriwayatkan daripada al-Mughirah r.a katanya: Aku mendengar Rasulullah s.a.w pernah bersabda:

Sesungguhnya pendustaan terhadapku adalah tidak sama dengan pendustaan yang dilakukan terhadap seseorang kerana orang yang sengaja mendustakanku akan disediakan baginya azab dari api Neraka. 

[Bukhari, Kitab Jenazah no 1209, Muslim, Mukaddimah no 9, TIrmidzi, Kitab Jenazah no 921, Ahmad Juzuk 4/245 & 252]
Rujukan:1. Ahsanul Kalam fit Fatawa Wal ahkam, Syeikh Athiyyah Saqr Jil 3, ms 65, 443, 4762. Lathoiful Maarif, AlHafiz Ibnu Rajab Al Hanbali Ms 217- 2353. Kasyful Khafa’, Syeikh Ismail Ajluuni4. Tahzirul Muslimin minal Ahadis Al maudhuah, Muhammad bin Al Basyir Al-Azhari5. Al.ahkam.net6. Tanzihus Syariah…, Syeikh Ibnu Iraq Al-Kannani.

Khutbah Jumaat#5 : Kelebihan solat berjemaah

بسم الله الرحمن الرحيم
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهPengertian solat jemaah

Solat jemaah ialah solat beramai-ramai yang sekurang-kurang bilangannya selain daripada solat fardhu Jumaat ialah 2 orang.

Seorang menjadi imam dan seorang menjadi makmum. Semakin ramai bilangan jemaah maka semakin besar pula fadhilat pahalanya.

Solat jemaah adalah berlainan hukumnya menurut jenis solat yang dikerjakan, iaitu:

1.Fardhu ain pada solat Jumaat;
2.Fardhu kirayah pada solat fardhu lima waktu; dan
3.Sunat pada solat jenazah dan solat-solat sunat yang disunatkan berjemaah padanya, seperti solat dua hari raya, solat gerhana bulan dan matahari, solat minta hujan, solat terawih dan solat witir pada bulan Ramadhan.